SENSORIUM posiada najwyższy stopień certyfikacji w zakresie stosowania Metody Tomatisa ® w Polsce i na świecie.

 

Dlaczego u nas?

SENSORIUM prowadzi zaawansowaną terapię indywidualną

Co najmniej trzy powody, dla których zaufało nam tak wielu rodziców

Szeroka diagnoza audiolaterometryczna i analiza testów ocennych

 

Najwyższy stopień certyfikacji

Centrum Tomatisa

 

 

Profesjonalna ocena profilu uwagi słuchowej

i terapia indywidualna

 

 

Centrum TOMATIS ® w Luksemburgu...

zaświadcza, że...

Wczesna Interwencja Terapeutyczna
S E N S O R I U M
Tomatis® Consultant
logopeda | psycholog
ul. Mrówcza 33 B
04-857 Warszawa

jest placówką certyfikowaną przez
TOMATIS Développement S.A.
w Luksemburgu.

przypomina, że...

...wyłącznie terapeuci i specjaliści licencjonowani przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu mają prawo używać znaków handlowych Tomatis Développement oraz certyfikowanego sprzętu. Urządzenia produkowane i programowane przez Centrum Tomatisa dają gwarancję wysokiej skuteczności terapii i nie są dostępne na wolnym rynku.

 


CZYTAJ WIĘCEJ

potwierdza, że ...

...gabinety SENSORIUM wyposażone są w certyfikowany sprzęt do diagnozy i terapii, a specjaliści posiadają trzeci, najwyższy stopień certyfikacji i są konsultantami metody Tomatisa, uprawnionymi do przeprowadzania diagnoz i programowania indywidualnych procedur terapeutycznych.

Rozpoznaj dziecko swoich znajomych