Metoda Tomatisa ® wspomaga przetwarzane dźwięków mowy i wspomaga ucho w adaptacji do rytmu i melodii języka obcego

Języki obce a Tomatis

 

Badania naukowe dowiodły, że...

25-35%
mniej czasu

na przyswojenie materiału potrzebowały osoby wspomagające naukę języka obcego Metodą Tomatisa.

około 250
godzin nauki

potrzebowały osoby korzystające z innych metod, by osiągnąć ten sam poziom znajomości języka.

około 170
godzin nauki

potrzebowały osoby wspomagające naukę Metodą Tomatisa, by osiągnąć ten sam poziom znajomości języka.