Badania nad Metodą Tomatisa ® trwają nieustannie, a wraz z nimi poszerzają się dziedziny zastosowania terapii

 

Zaburzenia w nauce i zachowaniu

Badania (po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym) prowadzono w Polsce na grupie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Wśród nich stwierdzono różne zaburzenia rozwojowe, w tym m.in. specyficzne zaburzenia artykulacji, dyspraksję rozwojową, autyzm dziecięcy, ADHD i inne. U wszystkich dzieci z grupy badawczej występowały zaburzenia funkcji mowy, obserwowane przez osoby z otoczenia, terapeutów, i zgłaszane przez rodziców. Po przeprowadzeniu treningu słuchowego metodą Tomatisa opublikowano wyniki badań:

  • u osób badanych uczestniczących w treningu metodą Tomatisa uzyskano istotne statystycznie zmiany w funkcjonowaniu w zakresie nadwrażliwości, szybkości reakcji i poprawności lokalizacji.
  • zarówno po pierwszym, jak i drugim etapie stosowania metody zaobserwowano spadek nadwrażliwości, zwiększenie szybkości reakcji oraz poprawności lokalizacji.
  • uzyskane wyniki i istotna statystycznie poprawa wybranych funkcji poznawczych po zastosowaniu metody Tomatisa pokazują, że stymulacja z wykorzystaniem dźwięków może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego.
  • trening Tomatisa może stanowić przydatną metodę we wspomaganiu rozwoju i leczeniu zaburzeń funkcji mowy u pacjentów z rozwojowymi zaburzeniami procesu komunikatywnego.

źródło: Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 108–112

Zaburzenia psychologiczne

Zaburzenia percepcji słuchowej (zaburzenia słuchu)

Zapoznaj się z raportami z badań i analiz

CZYTAJ WIĘCEJ