Poniżej omówimy najistotniejsze obszary stosowania treningu słuchowego Metodą Tomatisa ®

Obszary stosowania treningu słuchowego Metodą Tomatisa ®

Problemy w uczeniu się
i trudności szkolne

Zakłócenia koncentracji
i podzielności uwagi

Zaburzenia afektywne
i emocjonalne

Zakłócenia w komunikowaniu się
ze światem zewnętrznym

Całościowe zaburzenia rozwoju

Problemy psychomotoryczne

Przyswajanie języków obcych
i akwizycja językowa

Rozwój osobisty
i dobre samopoczucie

Okołoporodowa labilność
emocjonalna

Poprawa jakości emisji głosu
i muzykalności

Zobacz krótki materiał prezentujący obszary stosowania Metody Tomatisa