Metoda Tomatisa ® wspomaga przetwarzane dźwięków mowy i wspomaga ucho w adaptacji do rytmu i melodii języka obcego

Języki obce a Tomatis

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w urządzeniach produkowanych przez laboratoria Centrum Tomatisa pozwalają na przetwarzanie dźwięków w sposób charakterystyczny dla parametrów akustycznych danego języka. W praktyce oznacza to, że ucho ludzkie adaptuje się i wyczula na rytm i melodię języka obcego. Dzięki temu nauka języka staje się bardziej efektywna i znacznie łatwiejsza niż prowadzona metodami tradycyjnymi. Dlatego w naszym gabinecie wykorzystuje się osiągnięcia Tomatisa na polu nauczania języków obcych i stosuje się je z ogromnym powodzeniem na zajęciach indywidualnych jak i grupowych.

W trakcie swego rozwoju, dziecko musi nauczyć się równocześnie wybierać dźwięki zgodne z jego otoczeniem językowym i eliminować takie, które nie istnieją w strukturach fonetycznych otaczającego środowiska: dziecko będzie odnajdywało kod językowy poprzez dostosowanie do struktur dźwiękowych własnego języka. Jednakże z racji tego, że każdy język ma swój własny kod, może on się stać hamulcem w nauce języka obcego, który nie zawiera elementów dźwiękowych przyswojonych we wczesnym dzieciństwie. Tymczasem język jest przede wszystkim rytm, melodia i intonacja. One stanowią podstawowy substrat dźwiękowy, na który nakładają się pozostałe elementy językowe (leksyka, syntaksa i semantyka). Celem Metody Tomatisa jest umożliwienie każdej osobie rzeczywistego przyswojenia rytmów i dźwięków danego języka, pozwalając uchu na skuteczne dostosowanie się do nich w celu dokonania ich analizy i reprodukcji. Tym samym praca ze sprzętem polega na wyzwoleniu się z nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż to właśnie one mają często negatywny wpływ na język docelowy, którego chcemy się nauczyć. Badania prowadzone w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii dowiodły, że grupy kontrolne (nie stosujące Metody Tomatisa do facylitacji procesu akwizycji językowej) potrzebowały od 25% do 35% więcej czasu na przyswojenie tego samego materiału, co grupy pracujące ze sprzętem i przy wsparciu Metody Tomatisa. Gdy grupy kontrolne oczekiwany poziom znajomości języka osiągały średnio po 250 godzinach intensywnej nauki, grupy wspomagane Metodą Tomatisa osiągały ten poziom już średnio po 170 godzinach.

W Polsce jest zaledwie kilka certyfikowanych placówek, mających w swojej ofercie trening słuchowy Metodą Tomatisa oraz sprzęt licencjonowany przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu. W naszym gabinecie tą metodą pracują profesjonalni językoznawcy, przez co efekty wspomagania nauki języków są znacznie lepsze niż oczekiwane.

Szczegóły dotyczące wspomagania procesu akwizycji językowej uzyskają Państwo dzwoniąc pod znajdujący się na stronie numer telefonu.

 

Badania naukowe dowiodły, że...

25-35%
mniej czasu

na przyswojenie materiału potrzebowały osoby wspomagające naukę języka obcego Metodą Tomatisa.

około 250
godzin nauki

potrzebowały osoby korzystające z innych metod, by osiągnąć ten sam poziom znajomości języka.

około 170
godzin nauki

potrzebowały osoby wspomagające naukę Metodą Tomatisa, by osiągnąć ten sam poziom znajomości języka.